Covid-19 – aktualny stan prawny [04.11.2020].

W ostatnim czasie przyszło nam wszystkim funkcjonować w mało komfortowej rzeczywistości. Niekorzystną atmosferę wzmagają liczne informacje dobiegające wielu frontów – rządu, mediów, a nawet naszych znajomych. W natłoku informacji ciężko jest weryfikować te dane, które dotyczą bezpośrednio nas samych, więc postanowiliśmy Wam pomóc i w jednym miejscu usystematyzować regulacje dotyczące działalności naszego studia. W ten sposób macie pewność, czy zajęcia odbywają się normalnie oraz czy są nowe zalecenia dotyczące uczestnictwa w zajęciach. Warto też zauważyć, że informacje, które znajdą się w tym artykule dotyczą tylko działalności naszego studia, a więc jeśli uczęszczacie także na inne zajęcia w innych miejscach sugerujemy, aby nie przekładać poniższych informacji automatycznie na te miejsca, ponieważ nie gwarantujemy, że będą one odnosić się prawidłowo do działalności tychże miejsc, ze względu m.in. na specyfikę działalności, warunki techniczne czy też podjęte przez zarządzających tymi miejscami działania.

 Ostatnim rozporządzeniem Rady Ministrów dotyczącym epidemii Covid-19, jest rozporządzenie z 23.10.2020 roku.

Jest to akt zmieniający wydane 9.10.2020 roku rozporządzenie Rady Ministrów, uściślający niektóre obszary i doprecyzujący wcześniejsze zarządzenia. W kwestii działalności naszego studia, wśród wszystkich regulacji, jedynie te zawarte w § 27 ust. 2 p. 2d można odnosić do naszej działalności. Mowa w nim o obowiązku zakrywania ust i nosa wewnątrz pomieszczeń przeznaczonych na działalność usługową. Żadne inne regulacje nie dotyczyły w żaden sposób działalności naszego studia. Mając jednak na uwadze komfort oraz bezpieczeństwo uczestników naszych zajęć, udostępniliśmy bezdotykowy sanityzator rąk, znajdujący się przy wejściu do studia. Przeorganizowaliśmy grafik zajęć tak aby zminimalizować kontakt między uczestnikami zajęć oraz wprowadziliśmy limity osób będących na zajęciach, pomimo, że zajęcia realizujemy na najobszerniejszych salach w Białymstoku. Zawiesiliśmy także możliwość rotacji  osób w grupach. Cieszymy się, że wszystkie nasze działania spotkały się z Waszym zrozumieniem.

W dniu 23.10.2020 roku zostało ogłoszone kolejne rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające wspomniane rozporządzenie z dnia 9.10.2020 roku. Główną zmianą był fakt wprowadzenia na terenie całego kraju czerwonej strefy. W strefie tej wprowadzono mocno restrykcyjne obostrzenia w zakresie prowadzenia szeregu działalności gospodarczych m.in. siłowni, restauracji, dyskotek, salonów tatuażu itp. Ponownie jednak żadne regulacje nie dotyczyły działalności naszego studia. Żeby sytuacja była jasna i klarowna na stronie www.gov.pl w materiałach dotyczących obostrzeń znalazła się informacja, że ograniczenia nie dotyczą szkół tańca oraz sportowych klubów tanecznych. Często też pytaliście o zakaz zgromadzeń powyżej 5 osób. I tutaj te regulacje też nas nie dotyczą, ponieważ zakaz zgromadzeń dot. zgromadzeń w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 24.07.2015 roku Prawo o zgromadzeniach.

Reasumując – działamy dalej i bez żadnych zmian. I przypominamy – dbajcie o siebie, a jeśli czujecie się gorzej, zostańcie w domu. Wspólnie damy radę!